Peyi Ayisyen ka vizite san mande viza

Paspo Ayisyen

Eske ou te konnen gen yon kantite peyi yon Ayisyen ka vizite san’w pa nan ale anbasad avan vwayaj la. Anpil nan yo gen ase bon bagay ak bèl kote pou moun jwenn distraksyon.

Ou menm tou ki pat konnen sa, ou menm ki potko konnen peyi sa yo, ou menm ki potko gen paspò ou deja, ou mèt komanse prepare’w pou al vizite, aprann, distrè ou nan lot kilti sou tè a.

Nap separe lis la pa kontinan:

Lamerik

Leròp

Lis sa pa konplè epi li pa definitif, kondisyon yo ka chanje a nenpòt moman pou nenpòt rezon. Pa neglije chache, rete enfome, epi al vizite.

0 0
0 %
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Angry
0 %
Surprise
Close