8 bagay ki ka fè’w rete pòv

Nan dènye ane sa yo, anpil moun ap pale de jan moun ki rich ap viv. Yon fason pou enflyanse anpil moun ki byen ba nan echèl la pou yo viv lot fason ke yo konn kapab vre.

Yon seri de pratik takou kilè pou’w domi? Ki kote pou’w viv? Kisa pouw manje? Ak yon paket lot ankò. Konn vinn mete anpil presyon sou moun yo tanke yo pote rezilta.

Nan atik sa nou pral jis fè’w reyalize kèk bagay ki ka fè’w rete pòv, epi konprann sak pi enpotan se mantalite ou dwe viv la ki ka edew grandi. Reflichi byen epi gade kisa ou dwe chanje nan desizyon ou wap pran chak jou pou ka viv pi alèz, pou’w posede sa ou bezwen. Ann gade ansanm:

1. Jwe defans

Lè ou chita ap konsidere sa ou genyen, ou pa vle li fini vit, wap sere pouw si sa ta vinn pi mal, ou tankou yon ekip kap jwe defans, ou sèlman pa vle pran gol. Siw ta vle fe pwogrè ou dwe komanse atake, ou dwe eseye.

2. Pa bay libete enpotans

Li fasil pou yon moun antre nan yon djòb epi apre yon ti bout tan li pa menm vle rete, li ka paka alèz ak lot anplwaye… Men li oblije vinn nan travay sa paske li bezwen ti kòb sa pou li jere depans li. Eske ou pa dakò siw te fè ti kòb ou genyen an travay pou ou, ou tap ka mete tèt ou alèz, pouw viv janw vle, lavi kèw ap reve a.

3. Travay di pou lajan

La nou pa vle di travay ki pou’w fè kòb onètman pa bon. Nou sitou vle ou reyalize gen anpil efò ak sakrifis ou pat menm oblije fè yo vre. Eske ou konnen kantite tan ou ka fè ap travay, oubyen konesans ou genyen pa ta dwe yon baz pou’w fè kòb. Nòmalman sak pi enpòtan se ki avansman ou ka fè yon antrepriz/enstitisyon fè.

4. Konsantre plis sou pikan kwenna

Pa gen chanjman san sakrifis, depi konte pran risk/eseye ap toujou gen anpechman. Men ou pa dwe kite sa few kanpe pou’w pa aji. Depi nan eseye a, ou deja monte nan yon nivo ki pi wo pase anpil lot moun ki pa vle fe sa.

5. Vann tan/etid pou lajan

Etid, gwo inivèsite pa vini an premye. Gade rezilta ou ka pwodwi avan, epi se sa ki pi enpotan pou sosyete nou yo tou.

6. Rayi moun ki gen lajan

Ou pa dwe rayi moun ki gen lajan menm si ou pa konnen biznis yo. Chaje moun ki fè lajan onètman, moun ki soti nan nivo pi ba pase’w, Pito ou bat pou’w rive kole zepòl ak moun konsa yo. Paske tout tan ou nan antouraj moun ki gen bon mantalite li ankouraje’w plis pou monte pi wo.

7. Panse ou konnen tout bagay

Kèk fwa ou pa menm vle pran konsèy. Ou pa menm vle tande lòt moun, ou ka panse ou konprann pi byen, ou byen pa’w pi bon. Li lè pou’w reyalize se yon tikal nan tout sa lòt moun ka bay, ou byen pote sou tab la, kap edew monte pi wo.

8. Pa konn jere lajan

Fè lajan, gen bèl ou byen gwo chèk pa vle di wap ka jere pi byen byen. Depi’w pa ka jere piti pa panse’w pral fè pi byen ak anpil. Aprann jere, aprann konnen kisa ki enpòtan pou’w plede depanse ladann pa rapò ak sa’w gen nan menw ak sa ou dwe envesti.


Pa bliye, lè ou eseye nenpòt jan sa ta fini, ou grandi kanmenm. Ou pa janm konnen twòp.

0 0
0 %
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Angry
0 %
Surprise
Close